menu

+421 948 021 628

kontakt@topteambuilding.sk

Ako to funguje

Čo je teambuilding a aké má ciele?

Teambuilding, alebo inak povedané – budovanie tímu – je organizovaná činnosť a aktivita zamestnancov mimo pracoviska, za účelom rozvoja a posilnenia tímového výkonu, inovatívnym a hravým spôsobom, ktorý napokon povedie k zlepšeniu spoločného pracovného výkonu.

  •  rozvoj a posilnenie tímového výkonu, tímových väzieb
  • zladenie členov tímu a zlepšenie neformálnych väzieb medzi jednotlivými členmi tímu
  • zábavne a športovo poňatý teambuilding posilňuje tímového ducha
  •  zameriava sa na rozvoj tímu a vylepšenie vzájomnej spolupráce
  •  buduje v pracovných vzťahoch často aj neformálne väzby
  • teambuilding často zlepšuje aj lojalitu zamestnancov ku firme

Pre koho je teambuilding určený?

Teambuilding je určený predovšetkým pre firmy a ich zamestnancov. Zamestnanecké kolektívy sa často nevedia optimálne zladiť, pretože jednotliví členovia sa takmer vôbec nepoznajú, hoci spolu prichádzajú do styku každý deň. Teambuiding zlepšuje práve neformálne väzby medzi ľuďmi, dáva priestor na zlepšenie a zefektívnenie komunikácie medzi kolegami. Teambuilding sa môže pripraviť rovnako aj pre klientov i obchodných partnerov, ktorých chceme zoznámiť s obchodníkmi či referentmi, ktorí s nimi majú častejšie prichádzať do styku. Všetkým dáva priestor pre lepšie spoznanie ľudí, ktorí sú spolu v dennodennom kontakte, ale i tým, ktorý sa vidia sporadicky na firemných poradách, stretnutiach alebo chodbách zamestnania. Je určený pre všetky vekové kategórie, pretože ponúkajú množstvo aktivít z ktorých si každý vyberie niečo pre seba.

Ako prebieha teambuilding?

Návrh teambuildingu je vždy individuálne pripravovaný pre každú firmu, aby čo najviac vyhovel požiadavkám klienta. Radi si Vás vypočujeme a zároveň Vás radi usmerníme pri vhodnom výbere aktivít, prostredia, priebehu a tematike teambuildingu, ktoré budú našité na mieru podľa Vašich požiadaviek. Náš tím sa postará o organizáciu, pripraví všetky podklady a po celý čas je Vám k dispozícií na mieste konania. Teambuiding prebieha súťažnou ale hlavne zábavnou formou, aby sa čo najviac vryl do vašich spomienok a na spoločné chvíle ste sa tešili každý rok pri podobnej príležitosti. Začiatok prebieha vždy rovnakým spôsobom. Povieme Vám čo Vás čaká a čo Vás neminie. Potom podľa veľkosti konkrétnej skupiny ale i Vašej predstavy určíme, či je lepší spôsob absolvovať aktivity spoločne alebo Vás rozdelíme do menších skupín, aby sme všetko stihli v rámci vyhradeného času.

Kde prebieha teambuilding?

Vďaka dlhoročným skúsenostiam s organizáciou firemných akcií vrátane teambuildingov máme prehľad o areáloch určených na tieto typy akcií, ale poznáme i partnerské hotely, kde na základe skúseností vieme zabezpečiť hladký priebeh, dokonalú prípravu ale i vhodnosť typu konkrétnej formy teambuildingu. Radi Vám pri ich výbere poradíme. Samozrejme môžete si i sami naplánovať a vybrať vhodné miesto, prídeme za vami prakticky kamkoľvek. Pokiaľ to počasie dovoľuje, väčšina aktivít sa odohráva vonku, (Preto mu hovoríme outdoor teambuilding) čo zvyšuje celkový dojem zo zážitku. V prípade zlého počasia vždy počítame aj s druhou variantou a presúvame sa dovnútra. Preto je lepšie nechať výber lokácie na nás. Snažíme sa vyberať také, kde je možnosť pokračovať v aktivitách vo vnútorných priestoroch.

Zlepšenie tímového výkonu

Zlepšenie neformálnych väzieb medzi jednotlivými členmi tímu inovatívnym a hravým spôsobom…

Utuženie kolektívu

Po spoločnom zážitku je na pracovisku pohodovejšia atmosféra, ktorá odstráni napätie a prílišný, až zväzujúci, rešpekt…

Zladenie členov tímu

Buduje v pracovných vzťahoch neformálne väzby a zároveň posilňuje tímovú a organizačnú identitu…

Silné zážitky

Zážitok je jednou z najsilnejších emócií a v pamäti ostáva neporovnateľne dlhšie ako aj to naj školenie v uzavretej miestnosti…

.